Stress less

Student: Lotte Vreede

Coach: Nicole Ebben

Verminderen van werkstress bij promovendi Fontys

Steeds meer mensen ervaren een hoge werkdruk. Hoge werkdruk heeft veel gevolgen, zoals werkstress. Werkstress verhoogt het risico op mentale problemen zoals burn-out, of fysieke problemen zoals hart- en vaatziekten.

Eind product

Ik ga onderzoek doen naar de onderliggende oorzaken van werkstress en een interventie ontwikkelen op basis van literatuur- en doelgroeponderzoek.

Promovendi Fontys

De promovendi van Fontys ervaren een hoge werkdruk. Zij promoveren via een externe organisatie (Fontys). Er is een hoge werkdruk door het schrijven en publiceren van artikelen, supervisie, de tijdsdruk van vier jaar en de promovendi leggen de lat voor zichzelf vaak erg hoog, waardoor ze niet snel tevreden zijn.