Refining work walk meetings with AI note-taking

Student: Anthony Prince

Coach: Ida damen

Onderzoek naar het maken van aantekeningen voor werkbesprekingen

Probleembeschrijving: Werkloopvergaderingen zijn nog geen gangbare praktijk onder kantoormedewerkers, vanwege verschillende barrières die de invoering ervan belemmeren.

Doel: Hoe kunnen we loopwerkbesprekingen stimuleren en integreren in bedrijven?

Abstract: Het onderzoek richtte zich op de huidige trends in werkloopvergaderingen, waarbij functies als integratie in de bedrijfscultuur en geautomatiseerd notuleren prioriteit kregen. Op basis van deze bevindingen werden via brainstormsessies en co-creatiesessies prototypes ontwikkeld.

Prototype beschrijving: Een tablethouder verbonden met Otter.ai met draadloze Bluetooth microfoons, gekoppeld aan een wandelstaf met een Bluetooth knop. Tijdens het testen gebruikte een lid de knop om opnames te starten, te stoppen, te pauzeren en te markeren tijdens werkbesprekingen.