Optimize Dining Facilities on the South Side of High Tech Campus!

Student: Nika Zoethout

Organisatie: Compass

Coach: Martin van Bendegom

Nieuwe Strip?

De reden voor dit marktonderzoek was de lage opkomst bij de strip op de High Tech Campus van werknemers aan de zuidkant. Compass Group wilde inzicht krijgen in hun behoeften en gedrag om de opkomst te verhogen. Mijn taak was om de eetgewoonten, voedselvoorkeuren en tevredenheid van deze werknemers te onderzoeken, met als doel betere voedselfaciliteiten te ontwikkelen.

Het onderzoek richtte zich specifiek op de bedrijven aan de zuidkant van de campus. De belangrijkste vragen gingen over lunchpatronen, demografische kenmerken, eetgewoonten tijdens pauzes en de factoren die deze beïnvloeden.

Uit het onderzoek bleek dat de meeste werknemers één keer per dag pauze nemen en de voorkeur geven aan snelle lunchopties zoals sandwiches en salades. De nabijheid van voedselfaciliteiten bleek een cruciale factor te zijn, aangezien velen de strip vermijden omdat deze te ver weg is. De tevredenheid over de huidige eetgelegenheden is gemengd.

De aanbeveling voor Compass Group is om te investeren in meer eetgelegenheden dichter bij de werkplekken aan de zuidkant. Dit zou de lunchervaring verbeteren, de tevredenheid en productiviteit van de werknemers verhogen en bijdragen tot een positieve werkomgeving en teamcohesie.