Feeling connected at the Workplace Vitality Hub

Student: Elenor Aarts

Partner: Workplace Vitality Hub

Coach: Eveline Kersten

Geestelijke gezondheid als onderdeel van vitaliteit

Onderzoek naar Mentale Gezondheid als onderdeel van vitaliteit heeft aangetoond dat er veel stress heerst onder de studenten van WPVH. Wat dieper graven bracht aan het licht dat de meeste van deze studenten hun copingstrategieën niet altijd op een productieve en optimale manier toepassen, wat leidt tot stress.

Om deze problemen aan te pakken, heb ik een training gemaakt om te leren omgaan met stress en een werkblad met tips en een prioriteitenmatrix om stress en uitstelgedrag aan te pakken.