From Noise Disturbance to No Disturbance

Student: Chavez Tuankotta

Coach: Eveline Kersten

Geluidsoverlast in het open kantoor

Geluidsoverlast is een van de meest voorkomende factoren in open kantoorruimtes die kunnen leiden tot werkonderbrekingen. Hoe meer werkonderbrekingen, hoe lager de productiviteit. Geluidsoverlast heeft ook verschillende gevolgen, zoals een negatieve invloed op het welzijn, de houding, de omzet van het bedrijf en de vitaliteit. Op de lange termijn kan het leiden tot lichamelijke problemen, zoals hart- en vaatziekten.

Eindproduct

Het doel van dit onderzoek is om geluidshinder te verminderen door de onderliggende factoren waarom mensen geluidshinder veroorzaken te achterhalen met behulp van literatuur- en doelgroeponderzoek.

Interventie

De interventie bestaat uit een sociale normworkshop die wordt ondersteund door een poster.