Feeling connected at the Workplace Vitality Hub

Student: Julia Brekelmans

Partner: Workplace Vitality Hub

Coach: Eveline Kersten

Hoe studenten psychologische veiligheid ervaren

Er is een hoge mate van individuele verantwoordelijkheid onder studenten, wat resulteert in een gebrek aan teamwork en onduidelijkheid over hun rol op de werkvloer. Bijgevolg zoeken ze weinig hulp of feedback en dragen ze niet actief bij aan de organisatie, wat leidt tot beperkte samenwerking en kennisuitwisseling. Deze terughoudendheid wordt versterkt door een gebrek aan privacy en geschikte ruimtes voor emotioneel geladen gesprekken, wat het vermijden van noodzakelijke discussies verergert. Als gevolg hiervan vinden studenten het moeilijk om wederzijds vertrouwen op te bouwen en een band op te bouwen met medestudenten, waardoor de psychologische veiligheid in het gedrang komt.

Als oplossing hebben we een toolbox gemaakt met een bijbehorende beslisboom. Deze toolbox bevat verschillende teambuildingactiviteiten, die afhankelijk van de situatie of context via de beslisboom kunnen worden geselecteerd, om samen met studenten en begeleiders te ondernemen. De activiteiten in de toolbox bieden de doelgroep praktische handvatten om op een meer toegankelijke manier kwetsbaar te zijn.