Empowering collaboration in interdisciplinary teams

Student: Derya Coskun

Organisatie: Workplace Vitality Hub

Coach: Eveline Kersten

Teamontwikkeling integreren in de routines van supervisors

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit, dus het is erg belangrijk voor organisaties om zich aan te passen. Het is essentieel om het potentieel van teams volledig te benutten. Bij de Workplace Vitality Hub ontdekten we dat de focus op het ontwikkelen van de begeleiders die de studenten ondersteunen niet voldoende was. Deze interventie, geïnspireerd op het teamontwikkelingsmodel van Tuckman, is gericht op het verbeteren van teamwerk en het ontwikkelingsproces van deze begeleiders.

Uit enquêtes en interviews bleek dat de supervisors de interventie goed vonden, maar dat er niet genoeg tijd was om deze volledig te implementeren. Desondanks hielp het project de supervisors om te blijven werken aan teamontwikkeling tijdens hun reguliere bijeenkomsten. Door regelmatige sessies en spontane bijeenkomsten hebben ze hun teamwork verbeterd en een beter begrip gekregen van elkaars sterke punten en vaardigheden.