Do smart technolgies in the office impact the vitality of employees?

Student: Noah Ramautar

Coach: Bernard Grundlehner & Ida Damen

Aangezien een grote bijdrage aan fysieke en mentale problemen van mensen voortkomt uit de werkomgeving, lijkt het interessant om uit te zoeken of de werkomgeving zodanig kan worden verbeterd dat het de werknemers vitaler maakt, zowel mentaal als fysiek. Ik heb onderzoek gedaan naar de effecten van slimme technologieën op kantoor op de vitaliteit van werknemers.

De bevindingen suggereren dat werknemers in kantoren met slimme technologieën hogere niveaus van vitaliteit, motivatie en veerkracht ervaren, hoewel deze verschillen statistisch niet significant zijn. Er werden echter wel positieve significante correlaties gevonden tussen het zich bewust zijn van het gebruik van specifieke slimme technologieën, zoals automatische zonneschermen en bezettingssensoren, en de vitaliteit en veerkracht van werknemers.