Collective stress visualisation

Stress is the primary cause among young adults and a leading factor in burnout-related symptoms among all employees in the Netherlands 

Het project richt zich op het vergroten van het bewustzijn over stressniveaus en het vinden van een alternatieve manier om gegevens weer te geven. Het project bestaat uit twee hoofdonderdelen: het verkrijgen van gegevens van wearables en het weergeven van stressniveaus aan gebruikers.

Belangrijke bevindingen benadrukken het belang van collectieve stressherkenning en de effectiviteit van passieve, visueel georiënteerde stressindicatoren. Dit leidde tot de ontwikkeling van een animatie met vliegende vogels in verschillende patronen die overeenkomen met het niveau van collectieve stress gemeten door wearables.