Waarom Fontys als founding partner deelneemt aan de Workplace Vitality Hub

Maak kennis met Fontys Hogescholen een van de founding partners in de Workplace Vitality Hub. Dit is de motivatie van Joep Houterman om deel te nemen aan dit initiatief.

"We hebben als Fontys een nieuwe strategie gelanceerd, 2020 - 2025. Die heet Fontys For Society. Daar staan verschillende elementen in die in de Workplace Vitality Hub terugkomen. Dat is onder meer gezamenlijk werken met andere bedrijven en onderzoeksorganisaties aan maatschappelijke vraagstukken zoals vitaliteit in de werksetting. Dat doen we met de bijdragen die we als Fontys kunnen leveren: praktijk georiënteerd én multidisciplinair. Net zoals bij deze Hub heeft Fontys Sporthogeschool de insteek om kennis te combineren en daarmee tot oplossingen te komen. Daarbij kunnen we putten uit ICT-kennis, juridische kennis, economie, bedrijfskunde en uit de 120 andere opleidingen van Fontys Hogescholen."