Vitality Living Lab - grondlegger voor de Hub

De groep mensen met een inactieve leefstijl wordt steeds groter. Overgewicht in combinatie met andere daaraan gerelateerde ziektes leidt tot een enorme toename van zorgkosten en productiviteitsverlies. Hoe kun je mensen verleiden om gezond en actief bezig te zijn? Dat is waar het project Vitality Living Lab oplossingen voor bedenkt. Om in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen en economische kansen in het domein van vitaliteit (in sport, in ons werken en in de publieke ruimtes) is een wezenlijke andere aanpak nodig. De klassieke vorm van lineair innoveren werkt door de complexiteit van de keten rondom zorg en gezondheid namelijk maar zeer beperkt.

Daarom werken binnen het Vitality Living Lab project 14 clusterpartners samen aan het versterken van ons regionale innovatie ecosysteem rond sport en vitaliteit en het bevorderen van een gezonde actieve leefstijl in de samenleving. Cluster Sports & Technology is de initiator en projectleider van dit projecten en imec/TNO at Holst Centre in samenwerking met de TU/e en Fontys (FITT) dragen binnen dit partnership bij door de realisatie van de Workplace Vitality Hub op High Tech Campus Eindhoven.