Terugblik rondetafelbijeenkomst
‘Vitaliteit als HR-opgave’

Op 10 juli organiseerde de Workplace Vitality Hub een rondetafel bijeenkomst met als titel 'Vitaliteit als opgave voor HR'. Ruim 60 HR- en Vitality managers van bedrijven van de High Tech Campus en uit de regio kwamen samen om te discussiëren over dit onderwerp.

De rondetafel werd ingeleid door onderzoeker Frank Bauman van Fontys Sporthogeschool. Hij lichtte de eerste resultaten toe uit zijn onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren van vitaliteitsprogramma's. Een eerste voorzichtige conclusie is dat de impact van interventies sterk contextafhankelijk is. In de ene organisatie kunnen vitaliteitsinitiatieven gemakkelijker worden geïmplementeerd, maar bij een andere organisatie is een andere aanvliegroute nodig die bijvoorbeeld begint bij het creëren van draagvlak.

Onder de bezielende leiding van Eveline Kersten gaf het panel, bestaande uit Marjolein Janssen MSc (Philips), Peter Vossen (Ergon), Rianne Appel-Meulenbroek (Technische Universiteit Eindhoven) en Marielle Volleberg - Verberne (imec) hun mening over een achttal stellingen.

HR-Vitality community

Aan het einde van de bijeenkomst stelden we alle deelnemers de vraag wat ze in een regionale community van HR- en Vitality managers terug zouden willen zien. Er werd enthousiast gereageerd. Samen sparren, het uitwisselen van wat wel en niet werkt, kennis delen, elkaar inspireren door “een kijkje in elkaars keuken” en meedoen in onderzoek werden genoemd.

We geven graag gehoor aan dit initiatief, omdat het past bij het doel van de Workplace Vitality Hub om kennis te verspreiden en beschikbaar te maken voor HR en Vitality managers in organisaties die wellbeing hoog op hun agenda hebben staan.

Momenteel zijn we bezig een activiteitenprogramma te ontwikkelen. Naast themabijeenkomsten worden ook toolkits met praktische en direct toepasbare kennis ter beschikking gesteld.