Broeinest voor de toekomstige werkplek

Broeden op oplossingen voor vragen als: wat wil de jonge generatie in de toekomst tijdens hun werkdag eten? Hoe komt voeding terug in de werkomgeving? Of: hoe gaan we om met mentale vitaliteit? En: hoe stimuleren digitale instrumenten om meer te bewegen en mirco-pauzes te nemen?  Of: hoe zorg je voor een sociale verbinding tussen collega’s met online samenwerken en op kantoor werken? Dat was waar het tijdens de hackathon van 15 februari om ging. 

Generatie Z

De aard van ons werk is drastisch veranderd. Generatie Z heeft andere behoeften en manieren van werken als het gaat om een vitale werkomgeving. “Het doel was om met de hackathon te komen tot ideeën en oplossingen voor concepten die invulling geven aan die behoeften, maar uiteraard wel gericht zijn op hoe kun je nou fysiek mentaal gezond aan het werk zijn?”, legt Marieke van Beurden, manager van de Workplace Vitality Hub (WPVH) uit. “Daarnaast is ons streven te onderzoeken welke samenwerking er nodig is om de oplossingen naar de markt te brengen.” Initiatiefnemers voor de hackathon waren Sportinnovator en Eindhoven Engine, de aanleiding de Nationale Nationale Wetenschapsagenda Sport en Bewegen, waarin een gezonde werkomgeving voor de young professional een van de thema’s is.

Vervolg

Danielle De Boer, strategie en programma manager van de Nationale Wetenschapsagenda Sport en Bewegen: “De uitkomsten uit de hackathon gebruiken we om toekomstige vervolgprojecten vorm te geven. Daarbij zullen deze en andere studenten een centrale rol als ontwerpers/onderzoekers spelen binnen de Roadmap Healthy Generation van de Nationale Wetenschapsagenda.”


In totaal namen 75 studenten van verschillende opleidingen deel. Juridisch, sportkunde, commerciële economie, internationale communicatie, industrial design, van Fontys Hogeschool en de Technische Universiteit Eindhoven. Verdeeld naar de vragen van de deelnemende bedrijven Compass (voeding), Nemho (mentale vitaliteit), Zens (meer bewegen), CTOUCH (sociale verbinding bij online werken), gingen de studenten in 12 teams aan de slag. Na een korte kennismaking en een verdiepende toelichting op de vraag, startten de teams met de exploratie fase. Een lunch in Holst Centre en een workshop over het pitchen van je idee van Loek Damen, zorgden voor een inspiratievolle break. Terug in de WPVH visualiseerden de teams hun ideeën met lego en knutselmaterialen. Altijd met een specialist van een van de WPVH-partners in de buurt om advies te geven.

Mooie toekomst

“Als vitaliteit als thema binnen organisatie zo bruist als de energie tijdens de hackathon dan gaan we een mooie toekomst tegemoet”, aldus Roderick Wondergem postdoctoraal onderzoeker bij Fontys Sporthogeschool en een van de coachende specialisten tijdens de hackathon. “De hackathon bewijst maar weer eens de toegevoegde waarde van multidisciplinair samenwerken, de diversiteit aan achtergronden van de deelnemers maakt de oplossingen rijker en waarschijnlijk duurzamer.”


Als afsluiting presenteerde elke team het resultaat. Onder het genot van een drankje en pizza boog een jury met leden van het Topteam Sport en Bewegen en vertegenwoordigers van de bedrijven zich over de resultaten en kwam tot een winnaar. 


Daadwerkelijke toepassing 

Die uiteindelijke winnaar was een team dat werkte aan de vraag van Compass. Bente van den Heuvel, community manager Compass: “Het is mooi om te zien dat de nieuwe generatie zich volledig inzet voor een duurzame en vitale leefomgeving, door creatieve oplossingen te bedenken.” 


Voor een van de winnende studenten Kelly Bezems was het een dynamische, “maar vooral leuke en sociale dag”. “We hadden een team met studenten van hele diverse achtergrond. Samen zijn we in een soort van snelkookpan aan de slag gegaan met het zoeken naar een oplossing.” Compass werkt samen met de studenten aan daadwerkelijk toepassing van het idee.